In de afgelopen jaren hebben vrijwilligers allerlei activiteiten met de kinderen ondernomen. Hierbij kun je denken aan het geven van sportlessen, muzieklessen en Engelse lessen, maar ook gewoon het vermaken van de kinderen op het moment dat ze daar behoefte aan hebben. De vrijwilligers slapen in de slaapzaal van het hostel en eten met de kinderen in het weeshuis.