Doelstelling
Het ondersteunen van weeshuizen in nood met middelen en management zodat er voor de kinderen een menswaardige leefsituatie ontstaat en hen weer toekomstperspectief geboden wordt.

Beleidsplan
Visie : Onze eerste focus ligt op ons weeshuis in Malang, Indonesie. De hulp is erop gericht dat het weeshuis in de eindsituatie zelfvoorzienend is en de weeshuisleiding zelfstandig handelen kan.

Missie Om een wezenlijk verschil uit te maken in de toekomstperspectief van de kinderen, willen wij de nadruk leggen op de volgende themas. – Woonvoorziening (onderdak, basis inrichting) – Voeding – Medische zorg (tandarts, huisarts, medicatie, opticien) – Opleiding -Professionaliseren van de organisatie (dagelijkse begeleiding) -Vrijetijdsbesteding

Hoe gaan wij dit bereiken
Om de doelstelling, visie en missie te behalen, richten de activiteiten van de stichting zich eerst vooral op geldinzameling en zorgen voor naamsbekendheid. Geld inzamelen gebeurt vooral door collectes en het zoeken van vaste donateurs.