Stichting Wees een Kind is de stichting achter weeshuis/kindertehuis Wees een Kind in Malang, op Java. Op dit moment verblijven er 15 kinderen in ons kindertehuis.

“Kansarme kinderen in Indonesië niet een huis, maar een thuis geven”

In ons kindertehuis is plek voor kinderen die geen ouders meer hebben, maar ook waarvan de ouders door omstandigheden niet meer voor ze kunnen zorgen. Wij willen deze kinderen niet alleen een huis geven, maar meer dan dat: we willen ze een thuis geven.

 

Scholingsproject Malang Wees een Kind (Onderwijs verbreekt de cirkel van armoede)

 

Sinds dit jaar is Wees een Kind met het scholingsproject begonnen. De kinderen in het scholingsproject wonen bij hun ouders. Echter zijn de ouders zo arm dat zij niet de school van hun kind kunnen betalen. Het Scholingsproject zoekt voor het kind een sponsor. De sponsor betaald tijdens de lagere school 100,– euro per jaar en tijdens junior high en senior high 135,– euro per jaar. Wij betalen de scholen rechtstreeks en sparen om het kind die naar senior high gaat een laptop te geven en sparen om het kind verder te laten studeren. Wij gaan 1x per jaar bij de kinderen langs om een foto te maken en te kijken hoe het met het kind en de familie gaat. Lina, onze contactpersoon ter plaatse, houdt gedurende het jaar contact met de families en de scholen. 

Wij houden de sponsor minstens jaarlijks met een kort verslag, foto, tekening of brief van het sponsorkind op de hoogte van hoe het met het kind gaat. Mocht u een kind willen helpen om naar school te gaan, horen wij dit graag. Ons e-mail adres is info@weeseenkind.nl

Doneren

Om de kinderen in het kindertehuis naar school te laten gaan, maaltijden en onderdak te geven kunnen wij niet zonder uw financiële hulp. Wij zijn super blij met elke vorm van financiële ondersteuning. Of het nu eenmalig is of een structurele ondersteuning.